آموزشـــــــــــگاه رانندگی هنگامآدرس

آدرس : میدان رسالت ، خیابان هنگام ، جنب شهرداری منطقه4 ، پلاک 1

تلفــــــــــــن

٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ 

مراحل ثبت نام

 

آموزشگاه رانندگی هنگام

 مراحل اخذ گواهینامه در آموزشگاه های مجری طرح آموزش و آزمایش گواهینامه پایه دوم ( 2  (

1  ثبت نام : مراجعه به آموزشگاه مطلوب و مورد نظر جهت ثبت نام و دریافت برنامه آموزشی. دقت شود به آموزشگاهی مراجعه نمائید که از نظر سرعت و دقت و کیفیت آموزشی با توجه به هزینه هائی که می کنید بتواند حتی المقدور با آموزشگاه رانندگی هنگام رقابت نماید.

2 شرکت در کلاسهای آئین نامه و فنی : هنر آموز محترم می بایست در 5جلسه و 5 روز پیوسته معمولاُ از شنبه الی چهار شنبه ، روزی یک جلسه بمدت دو ساعت شرکت نماید.. کلاسها برابر برنامه تعیین شده  در روزهای اداری بعد از ظهر و در روزهای تعطیل صبحها خواهد بود شرکت هنر آموزدرکلاسها  الزامی و در صورت غیبت روز شنبه دوره تماما تجدید و غیبت روزهای دیگر  باید در هفته بعد همان روز ترمیم شود .

3 در یافت برنامه عملی شهر : پس از اتمام کلاسهای آئین نامه و فنی هنر آموز محترم می بایست برنامه 20  ساعت عملی شهر را از مسول مربوطه در یافت و برابر آن در جلسات عملی شهر شرکت نماید ، شرکت در کلیه جلسات الزامی و روزانه فقط یک جلسه با مربی خانم یا آقا  برگزار خواهد شد . در صورت غیبت در هرکدام از جلسات متقاضی بایستی نسبت به دریافت برنامه جدید اقدام و وجه آنرا نیز پرداخت نماید . مگر اینکه حد اقل 24 ساعت قبل عدم حضور خود را به آموزشگاه رسما اعلام نماید .

4 دریافت کاردکس : هنر آموز محترم پس از طی نمودن 5 جلسه آئین نامه و 10جلسه برنامه عملی شهر به آموزشگاه مراجعه نموده و با تحویل کلیه  مدارک و اصل شناسنامه و کارت پایان خدمت یا گواهی های معتبر نسبت به دریافت کاردکس  و برگه معاینه چشم در زمان تعیین شده اقدام نماید  .

5 معاینه چشم : هنر آموز  پس از در یافت کاردکس به یکی از پزشکان معتمد نیروی انتظامی که اسامی آنها در برد آموزشگاه ثبت شده مراجعه نموده و پزشک محترم پس  از معاینه متقاضی ، برگه مربوط به خود را دریافت و محل مشخص شده را در کاردکس مهر و امضا نموده و تحویل متقاضی می نماید  .

6 آزمون آئین نامه : متقاضی می بایست پس از معاینه چشم در روز مقرر و تعیین شده  با کلیه مدارک و اصل شناسنامه و کارت پایان خدمت به آموزشگاه مراجعه نموده و پس از بررسی مدارک و ثبت ، در آزمون آئین نامه شرکت نماید . محل آزمون آئین نامه در طبقه فوقانی آموزشگاه می باشد .

7 آزمون شهر : متقاضی محترم در صورت قبولی در آزمون آئین نامه مجددا به قسمت اداری آموزشگاه مراجعه نموده و نام خود را در لیست آزمون مهارت رانندگی ثبت می نماید و پس از آن به سمت محل آزمون شهر واقع در ضلع شمالی آموزشگاه ( پارک شهید کاظمی ) هدایت شده تا در آزمون عملی شهر برابر لیست ارائه شده آموزشگاه شرکت نمایند .

8 تحویل مدارک : هنر آموزمی بایست پس از اتمام آزمون به آموزشگاه مراجعه نموده و در صورت قبولی کلیه مدارک خود را تحویل نموده و رسید پست دریافت دارد ، حدود 15 روز بعد گواهینامه متقاضی به آدرس ارائه شده ارسال می گردد و متقاضی می بایست با تحویل رسید پستی گواهینامه خود را دریافت دارد .

کلیه آموزشگاههای رانندگی نیازمند راهنمائی های شما عزیزان هستند ، حتی آموزشگاه رانندگی هنگام

                         

معرفی

آدرس : میدان رسالت ، خیابان هنگام ، جنب شهرداری منطقه4 ، پلاک 1

تلفــــــــــــن

٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶

 

 

 

Home
E-mail
BAHAR 20

()
تصاوير زيبا سازی وبلاگ

ابتدا نيت كنيد

سپس براي شادي روح حضرت حافظ يك صلوات بفرستيد

.::.حالا كليد فال را فشار دهيد.::.

براي گرفتن فال خود اينجا را كليك كنيد
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

بهمن ٩٠
بهمن ۸٩
بهمن ۸۸

آدرس
مراحل ثبت نام
معرفیتعداد بازديدها:


RSS 2.0


Weblog Themes By Bahar 20